Kenan Nuhut: “Sporu, Mutfağından Gelen İnsanlar Yönetecek” | TARIMIN SESİ

             HABER ARŞİVİ    |    GÜNCEL    |    EKONOMİ    |    GIDA-TARIM-HAYVANCILIK    |    SAĞLIK    |    KÜLTÜR SANAT    |    SPOR


Kenan Nuhut: “Sporu, Mutfağından Gelen İnsanlar Yönetecek”


Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu, Millet İttifakı iktidarında spor alanında yol haritasını hazırladığı video kliplerle duyurdu.

 

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve  Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, “Sporu, mutfağından gelen insanlar yönetecek. Spor Bilimleri Yüksekokulu ve BESYO mezunlarının istihdam sorunu çözülecek. Halka hitap eden ve kolay erişilebilir spor tesisleri kurulacak” sözleriyle sporda yapılması gerekenlere dikkat çekti.

CHP Spor Kurulu’nun Türk sporunun sorunlarına dair çözümleri ise şu şekilde;

“Sporu mutfağından gelen insanlar yönetecek.

Spor tesisleri halka hitap edecek, ulaşılabilir olacak

Yapacağımız tesis hamlesi bir takım insanlara rant sağlayan bir anlayışla değil halkın yararına olacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Yetenek Takip ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kuracağız. Bakanlık teşkilatı içerisinde Spor Bilimleri Fakültesi mezunlarına ağırlık vereceğiz.

Bakanlık ve yerel yönetimlerin ortak projeleriyle tesis yatırımlarını artıracak, büyük altyapı yatırımlarında federasyonları da iş birliğine dahil edeceğiz.

Mahallelerde her yaştan insanın kullanabileceği açık veya kapalı semt tesislerinin yapımına önem verecek, altyapı tesislerinin kolay erişilebilir ve kullanılabilir olmasını sağlayacağız

Spor malzemelerinin uluslararası standartta ve kalitede ülkemizde üretilmesi konusunda özel sektör firmalarını destekleyeceğiz. Türk firmaları spor endüstrisinde dünyanın önde firmaları olana kadar bu desteğimizi sürdüreceğiz.

Okullar, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri gibi bir kentte yer alan tüm paydaşların katılımı ile Spor Konseyleri kuracağız.

TRT’nin sporları tanıtıcı, sporun yararları konusunda halkı bilinçlendirici eğitim faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. Sporun yararları ve tanıtımı konusunda halkı bilinçlendirmek ve spor kültürünü geliştirmek amacıyla kamu spotları hazırlayacak ve bütün TV kanallarında yayınlanmasını sağlayacağız.

Sponsorluk uygulaması Türk sporunun gelişimini sağlayacak çok önemli bir mali kaynak ve zorunluluktur. Sponsorluk mevzuatını daha etkin kullanılabilecek bir hale getirecek ve ülke genelinde işlerlik kazandıracağız.

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor, spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokullar ve bölümlerinde uygulanacak programların standardizasyonunun sağlanması için gerekli çalışmaları yapacağız.

Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okullar ve bölümlerinden mezun olanların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve 500’den fazla işçi çalıştıran kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmelerini sağlayacağız.

Her okula en az bir beden eğitimi öğretmeni yaklaşımından hareketle atanamayan 60.000 civarında beden eğitimi öğretmeninin atanmasını sağlayacağız.

Spor kültürünü tüm ülkede yeterli bir şekilde tanıtacak ve mümkün olan herkesi spor yapmaya teşvik edeceğiz. Ülkemiz yalnızca yüzde 2-3 ile spor yapma oranı en düşük ülkeler arasında. Bilinçli spor kamuoyunun oluşturulması için çağdaş spor medyası, sağlık ve eğitim kurumları ile işbirliği yapacağız.

Her yaştaki insanın spor yapabileceği sağlıklı yaşam, koşu ve yürüyüş parkurlarının sayısını artıracak ve bu alanlarda belirli zamanlarda spor eğitmenleri bulundurarak toplu yürüyüş ve toplu jimnastik etkinlikleri düzenlenmesini sağlayacağız. Bu sayede dezavantajlı bölge ve grupların sporla tanışmasını sağlayacağız.

Yaş alan vatandaşlarımızın kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için uygun koşullarda spor yapabilecekleri altyapıyı sağlayacağız. Kitle sporları için altyapıya daha çok yatırım yapılmasına özen göstereceğiz.

Okul ve spor ilişkisini yeniden kuracağız. Okul sporları faaliyetlerine İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlükleri, yerel yönetimler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek vermelidir. İlköğretim ve orta öğretim sınıflarında da beden eğitimi dersleri zorunlu olacak ve dersler 2+2 toplam dört saat olarak gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

Okul sporlarını teşvik edeceğiz, okul müsabakalarında grup, yarı final ve final müsabakalarına katılan tüm takımlara kanuni yolluk ve yevmiyeleri ödenmesini sağlayacağız. Çocukların yaşamlarına küçük yaşlardan itibaren spor dahil edilmelidir.

Çocukların eğitiminde anaokulundan itibaren sporun yer almasını sağlayacak, aileleri bu konuda seminerler yoluyla bilinçlendireceğiz.

Dopingle mücadeleyi ülkemizin spor politikasının öncelikli konusu yapacağız. Sporcularımıza küçük yaştan itibaren antidoping bilinci yerleştireceğiz. Spor dernekleri, antrenörler ve sporcularımızı dopingin ahlaki kusurları ve sağlık riskleri hakkında bilgilendireceğiz. Dopingle mücadele konusunda Türkiye Antidoping Ajansı ile işbirliği içinde çalışmalar yapacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ‘’Yaşam Boyu Spor ve Sağlık’’ dersi eklenmesini sağlayacağız.

Spor liselerinin sayısını planlı bir şekilde arttıracağız. Spor Bilimleri Fakültelerini geliştirecek ve özendireceğiz.

Amatör spor kulüplerinin karşılaştıkları tüm bürokratik problemleri ortadan kaldıracağız.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerinde spor hekimliği kliniklerinin yaygın hale gelmesini sağlayacağız. Sporcu sağlığı konusunda mevcut hukuki düzenlemeleri güncelleştirecek ve Sporcu Sosyal Güvencesi sistemini kuracağız.

Yerel yönetimlerle işbirliği içinde mahallelerde ücretsiz spor organizasyonları düzenleyecek ve bu mahallelerde gençlerin spor eğitimleri için burslar vererek gençlerin spor kültürünün oluşmasını özendireceğiz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı gençlik ve spor kamplarının sayısını artıracak ve kampların her şehirde yaygınlaşması için çalışmalar başlatacağız.

Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunları için tüm branşlarda stratejik planlamalar yapacak, özel sektörün sponsorluk şartlarını kolaylaştıracağız. Özel sektörün spora ve sporcuya yatırım yapmasını teşvik edeceğiz.

Ödül yönetmeliğini sporcu, antrenör, teknik eleman ve bağlı kulüplerin daha etkili ve özendirici biçimde ödüllendirilmesini sağlayacak şekilde değiştireceğiz.

Federasyonların gelir ve giderlerini şeffaf ve denetlenebilir hale getireceğiz.

Federasyon başkanlık seçimlerine siyasi müdahaleye son verecek, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacağız.

Amatör spor kulüplerinin karşılaştıkları bürokratik zorlukları ortadan kaldıracağız. Zorlaştırıcı olmaktan ziyade kolaylaştırıcı olacağız. Amatör spor kulüplerinin sorunlarını ortadan kaldırmak için gayret edeceğiz.

Özel sektöre spor tesisi yapma ve kulüp kurarak çok sayıda gence spor yaptırmak için vergi istisnaları ve teşvikler getireceğiz.

Engelli vatandaşlarımızın hayata ve spora katılımlarına engel olan durumları ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Ülkemizde Paralimpik sporların geliştirilmesi konusunda gerekli tüm çalışmaları yapacağız. Engelli alanında çalışan spor kulüplerine pozitif ayrımcılık uygulayacağız. Belediyelerde engelli spor branşlarının kurulması ve geliştirilmesini teşvik edeceğiz.

Liglerin marka değerinin arttırılmasını destekleyecek, spor kulüpleri spor finansmanı ve hukuku konusunda eğitimli insan kaynağı yetiştirilmelerine yardımcı olacağız.

Spor Federasyonlarının yapısında milli sporcu sayısını artıracağız.

Sporcuların spor kariyeri sonrası işgücü piyasasına yeniden entegre olmalarını sağlamak için sporculara ‘kariyer’ eğitimi sağlayacağız.

İlgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak tüm bölgelerde Türkiye Olimpik ve Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezlerinin açılması ve bölge şartlarına göre ilgili spor dallarının sayısının artırılarak antrenör ve diğer yardımcı personel desteği de verilerek, spor federasyonları ile zorunlu eğitim ve öğretim kurumlarının da bu tesislerden yararlanması konusunda düzenlemeler yapacağız.

Başarılı sporcu gençlerimize burs olanaklarını artıracağız.

Türk spor yönetimi yeniden yapılandırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yeniden düzenleyeceğiz. 657 sayılı Devlet Personel Kanunu’nda “Spor Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasını sağlayacağız.

Bu sebeple atamaları zorlaşan beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, yöneticilik ve rekreasyon liderliği bölümü mezunlarının sorunlarını çözeceğiz.

Spor sektöründe sürdürülebilir sigorta ve finansman modellerini teşvik edeceğiz.

Spor yönetim organlarında, yönetim kurullarında cinsiyet eşitliğini sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Spor yönetiminde kadını dışlayan hiçbir yaklaşıma izin vermeyeceğiz. Karar alma süreçlerinde dengeli temsil elde edilecek düzenlemeleri yapacağız.

Spor organizasyonlarında ve spor etkinliklerinde kamu hibelerinin verilmesi sürecinde projelerin şeffaf, kapsayıcı, hesap verebilir olmasına özen gösterilecektir. Projelerde denetim politikaları oluşturarak rasyonel projeleri katılımcı anlayışla hayata geçireceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ilgili federasyonların okul sporlarında eşleşme ve branş sayılarını artırarak öğrencilerin spora ilgisini artırmak için daha aktif rol oynamasını sağlayacağız.

Ortaokul ve liselerde bireysel ve takım sporlarında yerel, bölgesel ve ulusal lig organizasyonu oluşturacağız.

Okul öncesi eğitimden başlayarak beden eğitimi dersinin içeriklerini genişleterek, beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilmesini önemseyeceğiz ve beden eğitimi derslerini, amacı dışındaki faaliyetlerde kullanılan ders statüsünden çıkaracağız.

Çocukların “takım sporlarına ve bireysel sporlara” yatkınlık, beceri ve yeteneklerinin tespitine ve takibine ilişkin etkili mekanizmalar oluşturacağız.

E-Spor sektörünü güçlendirmek amacıyla teknik altyapı, bu alandaki yatırımlar, eğitim, antrenör yetiştirme, fuar ve tanıtım ile başarılı olmuş olan sporcuların desteklenmesi ve benzeri alanlarda gerekli düzenleme, destek ve teşvikleri hayata geçireceğiz. Mevzuattaki yetersizlik sebebiyle e-spor sektöründe yaşanan sorunları gidermek ve sektördeki siber zorbalık, hile ve şikeyi engellemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. E-Spor’un sağlıklı ortamlarda, erişilebilir olmasını sağlayacağız.

Sağlıklı yaşamı ve sporu gündelik hayatına dahil etmiş gençlik liderleri yetiştirecek, gençlerin en fazla faaliyette bulunduğu sosyal medyada aktif olmaları için teşvik edeceğiz.”

 

Paylaş :

Yorum Ekle comment Yorumlar (0)

Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!

 
  FLAŞ HABER

  HABER ARA
 
 
  
  YAZARLAR
   
  FLAŞ HABER 


 
 
ANASAYFA İLETİŞİM KÜNYE GÜNCEL HABERLER SİYASET HABERLERİ SPOR HABERLERİ GİZLİLİK İLKELERİ

 

tariminsesi.com | Kurumsal Web Sitesi | Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.
tariminsesi.com © Copyright 2013-2023 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz.

URA MEDYA